«آنچه ما باور داریم را ببینید»


با ما تماس بگیرید


«رشد سرمایه های خود را با ما تضمین کنید»

شرکت فردوس فدک (سهامی خاص)


خدمات مدیریت و سرمایه گذاری
آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان یخچال، شماره 50، واحد 22
کد پستی: 1949714177


تلفن: (+9821) 22 62 30 39
فکس: (+9821) 22 62 30 29


ایمیل: info@ferdowsfadak.com
 

پیغام بگذارید

کارشناسان مجرب ومتخصّص ما با بینشی عميق و درايتی همه جانبه آماده ارائه خدمات مشاوره و انجام امور اجرائی به نحوی شايسته و ارزش آفرين می باشند.